Bernard van Clairvaux: Jubilus en Oratio

Uitgave uit 1690

De beroemde uitgave van de verzamelde werken van Bernard van Clairvaux, door Jean Mabillon (van de congregatie van St-Maur, gekend wegens hun kritische uitgaven van heilige teksten, overgenomen in Migne Patrologia Latina). Hieronder enkele pagina’s uit Volumen II, tomus V (Parijs, 1690). in dit deel staan preken over het Hooglied over de hoofdstukken waar Bernard zelf niet aan is toegekomen. Het geheel wordt besloten met gedichten/liederen (Carmina) van Bernard (Die echter vaak niet van Bernard zijn, maar op zijn naam….) Het beroemdst is zijn Jubilus rhytmica over de zoete naam van Jezus: Dulcis Jesu memoria. Daarna volgt de Oratio rhytmica n.a.v. Jezus die in al z’n leden voor ons heeft geleden. (Ik heb het begin gemarkeerd, het is op p. 899-900). Klik hier voor toelichting, tekst en vertaling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *